Partidul Neamul Romanesc Partidul Neamul Romanesc

PROGRAMUL POLITIC AL

PARTIDULUI NEAMUL ROMÂNESC

„SUNT ROMÂN ŞI PUNCTUM!”

EXPUNERE DE ARGUMENTE

Ultimii  ani de istorie a României au însemnat nu doar o succesiune demolatoare de schimbări de regim cât mai ales o copleşitoare tranziţie subversiv fabricată care a modificat structura şi natura societăţii româneşti, în cele mai sensibile, tradiţionale şi predictibile manifestări ale sale. Lumea s-a schimbat surprinzător de repede, adesea peste puterea de înţelegere şi adapare a multora dintre români, şi drept urmare, puţini au fost şi mai puţini au rămas dintre aceia care au înţeles realităţile la vedere  sau cele subterane, care ne-au vlăguit naţiunea.

Aşa s-a scurs  viaţa unei întregi generaţii în toţi aceşti postdecembrişti. Cu patimi mari sau mărunte, cu speranţe spulberate de viforul indolenţei sau roase de remuşcări, cu dorinţe care mai de care mai năstruşnice, cu scamatorii de tranziţie mimată şi circuri politice dezgustătoare, dar mai ales cu o împovărătoare culpabilizare colectivă. Ne privim şi astăzi, buimăciţi, unii pe alţii şi nu ne vine a crede că am ajuns codaşii clasamentelor făcute de X sau Y institute de sondaje, de pe la noi sau de aiurea.

Am proiectat reforme după reforme, am şmenuit  o economie de piaţă retardată, am făcut sluj la toate poruncile comisarilor, indiferent cât de nevrednici  s-au dovedit a fi în cele din urmă, ne-am răstit la bruma de patrioţi  care mai rătăcesc şi astăzi cu virtuţile în inimi, ba chiar am mimat scena succesiunii la putere dând impresia schimbării la faţă.

O conspiraţie a solidarităţii criminale, transpartinică, transdoctrinară, transetnică, transfrontalieră, transreligioasă, transmorală   s-a însinuat în fiecare celulă vitală a societăţii, a falsificat codul de valori şi a produs un mutant comportamental perfid, extravagant, bazat pe puterea banului, pe risipirea clipelor de viaţă, pe refuzul construcţiei şi abandonarea creaţiei.

S-a reuşit exportul ilegal a unei imagini murdare care ne prezintă ca pe un popor sordid, camuflat în mituri, deloc pragmatic, bun doar de pus la muncă ieftină şi iobăgit până la exterminare, căpătuit prin cerşit sau hoţie arogantă, educat în pas alergător, schimbător şi oportunist  cu puterea învingătoare, parazitat de boli aduse de pe alte meridiane, dar mai ales înfumurat şi distrugător ca mulţime, laş şi umil ca individ. Explicabil, pentru că „băieţii cei isteţi” de ieri, sau şmecherii cartierelor de lux de azi, au avut grijă să pună mâna pe tot ce înseamnă pârghie de manipulare şi control public: ziare, radio, televiziuni de toate felurile, grupuri civice legitimate de ei înşişi, bani, funcţii cheie în sistem ticăloşit, şi câte altele.

Înstăriţi prin fraudă unii, părând mai cinstiţi alţii, unii cu sfătoşenie zâmbăreaţă, alţii cu morgă cabotină sau cinism pirateresc, aceşti patricieni de extracţie proletară bolşevică au târât România în haos, aburind până astăzi populaţia autohtonă prin discursuri populist-paternaliste, tolerând toate decăderile şi infamiile, incapabili de marele gest asanator al societăţii, dar adânc năclăiţi în mocirla de combinaţii proprii profitabile.

Am încetat aproape să credem că cineva ar mai fi în stare să remedieze acum, sau măcar să sancţioneze această devastare fără seamăn. Am fi îndemnaţi mai degrabă să lăsăm capul jos, a resemnare, mai ales că ştim că singurul lucru care a evoluat spectaculos în aceaste vremuri de coabitări „social-democrate”, „liberale” sau „portocalii” este recunoscut prin uzurparea drepturilor cetăţeanului, mimarea libertăţilor individului, amplificate de o subversivă represiune politică şi izolaţionism civic.

Marea noastră problemă nu a venit niciodată din natura Naţiunii Române ci din nenumăratele falsuri pe care încă le acceptăm cu naivitate ca fiind valori continentale recunoscute.

Marea noastră problemă vine din subţirimea raţionalismului individual care se reproduce la scară socială într-o perpetuă şi fetişă resemnare.

Marea noastră problemă a fost din totdeauna netemeinicia şi renunţarea la reguli în folosul improvizaţiei, a copismului mimetic şi a lucrului de mântuială.

Marile noastre probleme s-au năruit peste noi din generaţie în generaţie ca o haldă de steril istoric şi ni se sugerează că acesta ne este, pe mai departe, destinul.

Dar marea noastră convingere, care ne obligă la un angajament fără rezerve, este tocmai NEVOIA DE A PRODUCE O ALTFEL DE SOCIETATE bazată pe toate premisele favorabile şi oportunităţile unicat pe care le oferă condiţia noastră europeană

Este nevoie de o definitivă şi irevocabilă desprindere de mentalul reacţionar al unui trecut al eşecului continuu care ne-a risipit şi ne mai risipeşte şi astăzi puterea şi energia naţiunii şi să producem propriul destin naţional într-o Europă a Naţiunilor, a Naţiunilor Unite şi Solidare, capabile de a garanta existenţa şi pacea cetăţenilor lor. Această şansă nu poate sta sub semnul unei opţiuni ci a unei obligaţii de conştiinţă faţă de viitorul generaţiei de după noi.

 

Din aceste raţiuni de bună credinţă a luat naştere

PARTIDUL NEAMUL ROMÂNESC!

 

 

 

 

Capitolul 1

Viziunea Partidului NEAMUL ROMÂNESC

 

 1. Lumea în care trăim

 

Omenirea primului sfert de secol XXI se află în plină tranziţie globală caracterizată de REDESCHIDEREA COMPETIŢIEI DINTRE MARILE PUTERI pentru câştigarea supremaţiei economice, primordialităţii politice şi avantajului militar, concomitent cu refacerea unor noi centre de putere în condiţiile abandonării bipolarismului antagonic şi creerii multipolarităţii corporatiste. Starea de tensiune premergătoare conflictelor deschise de mare intensitate este la limita critică a  controlului politic, între toţi actorii globali implicaţi.

Din această perspectivă, contradicţia fundamentală este generată de tendinţele suprimării restricţiilor conservate de statele naţionale şi implementarea unei noi ordinii mondiale care să aibe la bază societatea corporatist-informaţională globală.

Pe de altă parte, tendinţele de supra-integrare comunitară sunt însoţite tot mai adesea de discriminări făţişe urmate de evoluţii izolaţioniste, care produc efecte zonale negative pe termen lung.

Procesul de concentrare a bogăţiei este însoţit de fenomenul, tot mai răspândit, al pauperizării ireversibile a unor state, îndeosebi a celor dispuse în zonele foste comuniste,  sau care au fost supuse unor tranziţii şi reforme dirijate, contrare modelului lor tradiţional de existenţă, dublate de un management indus descalificat.

Marginalizarea unor populaţii intra-teritoriale, pierderea prin constrângeri diferite a identităţii lor naturale, repartiţia inechitabilă a resurselor de existenţă, fac din grupurile etnice adversari intoleranţi faţă de ordinea statală de drept intern, producând conflicte armate deschise şi întreţinând starea de teroare organizată.

Globalizarea şi standardizarea produselor informaţionale, tipizarea culturală şi ştiinţifică, masificarea tehnologiilor înalte au condus la denominarea specificităţii societăţilor şi apariţia fenomenului de frustrare, dar şi de rezistenţă colectivă şi refuz individual.

Libera circulaţie şi dreptul de stabilire sunt tot mai frecvent însoţite de migraţia ilegală şi clandestinitate, susţinute şi controlate de crima organizată, producând grupări de populaţii necontrolate, ieşite de sub jurisdicţia oficială a statelor ţintă.

Intoleranţa confesională dar şi separatismul religios sunt tot mai  adesea captate de ideologii extreme, provocând atomizarea societăţilor în jurul unor grupuri de adepţi şi a căror consecinţă este tocmai demolarea omogenităţii culturale şi spirituale a naţiunilor, indeosebi a celor europene.

PARTIDUL NEAMUL ROMÂNESC constată degradarea continuă şi periculoasă a societăţii postmoderne şi ia act cu maximă răspundere politică de starea de TURBULENŢĂ MONDIALĂ GENERALIZATĂ, asumându-şi categoric responsabilitatea producerii soluţiilor aplicabile, imediate şi pe termen mediu, necesare unei GUVERNĂRI INTELIGENTE pentru protejarea şi propăşirea Naţiunii Române.

 

 1. Starea reală a societăţii româneşti

În România, deşi autoritatea guvernului funcţionează „de drept”, „de fapt” aceasta este serios subminată de „relaţiile informale”, mai pe înţelesul tuturor – pe sub mână –  dintre instituţii administrate de actori tot mai potenţi, care reconsideră componentele de autoritate şi oferă alternative de eschivare sau chiar de nesupunere.

Procedurile de autoritate consacrate au devenit preponderent instabile şi vulnerabile, iar în interiorul lor românul abandonat îşi percepe existenţa într-o continuă incertitudine şi o acută senzaţie de insecuritate. Astfel se explică  acuzaţiile tot mai virulente adresate autorităţilor în exerciţiul funcţiunii, o dată cu erodarea încrederii înacestea.

Mai mult, lipsa de morală, duplicitatea şi politica intereselor de clan, au dezvoltat atitudini agresive, dar demască şi subversiunea generării unor probleme  artificializate pentru a justifica recurgerea la diferite forme de coerciţie şi, în consecinţă, printr-un  ultim act să se reimpună, prin forţă, o anume tipologie de autoritate controlată.

Eşecurile succesive în toţi aceşti ani postrevoluţionari, atât în domeniul economic dar mai ales  în cel al domeniilor societale, copierea mimetică păguboasă a unor soluţii sugerate dar străine modului nostru de viaţă,  indiferenţa vulgară acompaniată de incapacitatea guvernanţilor de a înţelege  stările prin care trece ţara, distrugerea credibilităţii omului de stat ca urmare a abandonării virtuţilor moralei  şi deontologiei profesionale, fac să se manifeste tot mai frecvent şi periculos reacţiile de enclavizarea ale unor grupuri sociale sau chiar entităţi comunitare, în întregul lor. Aceste reacţii sunt însoţite de refuzul declarat public, sau disimulat, al autorităţii statului, de dispreţul faţă de lege şi în mod deosebit de pierderea încrederii în actul de dreptate socială şi de o radicalizare tot mai accentuată, cu evidente pusee de violenţă.

Dezordinea instituţională este abil întreţinută de grupuri de influenţă infiltrate în erurile de putere, autohtone sau străine, interesate în acapararea pe mai departe a bogăţiilor ţării şi a resursei de forţă vie a naţiunii.

Ordinea socială, înţeleasă ca armonie şi cooperare pozitivă între indivizii şi comunităţile societăţii, este adesea substituită din calcul, cu măsurile coercitive de ordine publică în numele căreia se fac, în continuare, abuzuri oneroase pentru a căror justificare se emit legi din ce în ce mai represive.

Dezgustul faţă de viaţa publică a ţării se contorizează în exodul masiv de generaţie tânără fără speranţa recuperării sale ulterioare.

În instituţiile publice rezistenţa la corupere este aproape zero, cuvântul de ordine fiind „şpaga” sub forma comisionului legal sau deja cutumial!

Prostituţia morală a nimicit intimitatea sacră a credinţei, a terfelit morala creştină acceptând până şi împerecherea nefirească, reglementată printr-o lege impusă de Parlamentul României, dar sugestionată prin directive informale externe.

Neobrăzarea a  luat locul Cumsecădeniei iar violenţa a intrat în normalitatea obişnuinţelor noastre.  Iar celor cu greu rămaşi cuminţi şi buni le este din ce în ce tot mai ruşine de sine.

În aceste condiţii, polarizarea societăţii este galopantă. Tot mai multe categorii sociale se descoperă marginalizate, tot mai mulţi indivizi devin individuali, tot mai mulţi intră în armata revoltaţilor şi îngroaşă rândurile lumpenului. Baza de revoltă este în continuă creştere.

Societatea noastră descoperă dureros abandonul autorităţilor şi reacţionează atipic. De la reacţii individuale de tipul protestelor exhibiţioniste, până la sinucideri. De la grevă de avertizare japoneză până la revolte de stradă tip Pungeşti sau Colectiv.

Dispariţia resursei de speranţă acutizează aşteptarea şi refuză toleranţa. Reacţia de autoorganizare a românilor regăsiţi doar în mulţimi dezorientate lansează leaderii naturali, de regulă asemănători numitorului comun al gloatei. Instictivi şi avizi de notorietate aceştia se substituie autorităţilor delegitimate şi crează propriile reguli de joc. Discursul este tranşant negativist şi încriminant. În România de astăzi peste tot vezi, auzi şi citeşti retorică populistă şi evident contestatară. Premizele discursului logic sunt eliminate şi se atacă predilect pateticul, visceralul şi înstinctul. Nu se urmăreşte a rezolva cauza ci doar a exploata şi chiar a întreţine efectele.

Cetăţeanul, atât cât a a mai rămas din el, s-a retras din faţa responsabilităţilor. Este absent la ce se petrece în afara interesului său minor. El este mereu la periferie. Ţara însăşi a devenit pentru el un interes periferic. Dincolo de ghetoul de margine al metropolei, paradoxal, începe opulenţa. Şi îl sfidează cu obrăznicie. Cetăţeanului periferic, izgonit până şi din  conclavul mizerie lui, nu-i rămâne decât revolta. El devine dintr-o dată solidar prin contestaţie cu sutele de mii ca el. În România a început căutarea de sine a milioanelor de răzvrătiţi care vor altceva. Un altceva care să le satisfacă dorinţa de revanşă, un altceva care să le răzbune frustrările şi condiţia de viaţă nemeritată. Până când i se va realiza această recompensă el refuză tot şi pe oricine. Românul de azi nu este un alienat. Românul de azi este un însingurat bântuit de spaima zilei de mâine. De aceea poporul de nedreptăţiţi şi furaţi tânjeşte după Lege, Ordine, Respect şi Demnitate. (L.O.R.D.)

 

 1. Eşecul clasei politice

 

PARTIDUL NEAMUL ROMÂNESC a luat act cu gravitate de criza sistemului politic actual, de fenomenul apariţiei  unor grupări oligarhice periculoase care sunt pe cale să impună, în nume propriu, controlul asupra instituţiilor statului de drept.

Consecinţele imediate, care se manifestă ca un grav atentat la principiile şi mecanismele democraţiei moderne, constau în creearea unei rupturi ireparabile între masa societăţii şi reprezentanţii ei aleşi sau numiţi, instaurarea unei indiferenţe colective faţă de viaţa publică şi dispariţia spiritului de combativitate civică, practicarea sfidătoare a egoismului de grup şi pierderea, în cele din urmă, a încrederii în actul de dreptate socială.

Această criză este întreţinută, pe mai departe, de incompetenţa managerială asupra macrosistemelor ca urmare a propulsării iresponsabile, în posturile vitale ale instituţiilor fundamentale ale statului, doar a acoliţilor politici şi nicidecum a acelor persoane de valoare consacrată, cu reală cotă de utilitate în folosul comunităţilor. Un asemenea comportament, aşa zis politic, denotă şi confirmă că în majoritatea covârşitoare a cazurilor, păstrarea cu orice preţ a controlului structurilor, chiar prin concubinaj politic oneros, este mai importantă decât acţiunea eficientă, cu efecte pozitive pentru instituţie. Astfel se poate explica de ce ideile şi doctrinele ideologice sunt voit ignorate sau, mai rău, abandonate şi înlocuite de o propagandă agresivă şi tehnici de manipulare imagologică.

În faţa unei astfel de situaţii, anormală, scandaloasă şi degradantă pentru condiţia umană, PARTIDUL NEAMUL ROMÂNESC constată şi afirmă că nu poate fi scuzată nici o formaţiune politică care s-a aflat în sistemul de putere şi administrare ţării. Prin gestionarea  frauduloasă a bogăţiei naţiunii, asociată cu incompetenţa şi exhibiţionismul unor improvizaţii politice, s-a compromis şansa reformării societăţii româneşti, aruncâd-o pe un loc nedrept şi ruşinos în coada Europei.

 

 

 

 

 

Capitolul 3

Cine este şi ce vrea PARTIDUL NEAMUL ROMÂNESC

 

 1. Caracterizarea partidului

 

PARTIDUL NEAMUL ROMÂNESC, constituit în spiritul loialităţii necondiţionate faţă de Poporul Român, se angajează total pentru promovarea valorilor şi intereselor vitale ale societăţii româneşti, pentru întărirea spiritului de solidaritate naţională, pentru afirmarea inteligentă a conceptului de românism şi românitate atât în spaţiul de existenţă al naţiunii române, ca întreg,  cât şi în dialogul universal cu celelalte popoare.

 

 PARTIDUL NEAMUL ROMÂNESC este o organizaţie politică de largă deschidere europeană, inspirat din tradiţia istorică a românilor care militează pentru edificarea unei societăţi româneşti sincronice cu civilizaţia modernă dar protecţionistă cu valorile sale identitare, bazată pe forţa de creaţie, inteligenţa şi vitalitatea cetăţenilor săi, indiferent de statutul lor profesional, poziţie socială, apartenenţă etnică sau confesională.

 

PARTIDUL NEAMUL ROMÂNESC reprezintă opţiunea politică patriotică, formată din oamenii capabili şi cinstiţi ai societăţii care vor să producă şi să practice o politică distinctă în folosul Naţiunii Române. O politică a bunului simţ, a demnităţii individului solidar cu comunitatea din care face parte, conştient că este nevoie de o altă cale pentru patria noastră comună, alta decât cea a desfrâului oligarhic, a hoţiei instituţionalizate şi a injustiţiei sociale, produsă cu rea credinţă.

          PARTIDUL NEAMUL ROMÂNESC este expresia unui nou mod de gândire politică şi civică şi pleacă de la necesitatea realizării coeziunii, protecţiei, conservării şi promovării active a valorilor şi intereselor vitale ale Naţiunii Române.

 

 1. Obiective

 

PARTIDUL NEAMUL ROMÂNESC luptă pentru protejarea fondului spiritual al naţiunii, pentru aplicarea moralei societăţii în comportamentul public prin educaţia indivizilor săi şi pentru redobândirea încrederii în justiţia instituţională şi dreptatea socială.

 

PARTIDUL NEAMUL ROMÂNESC se angajează fără echivoc pentru combaterea activă şi severă, prin atitudine politico-civică angajată, a oricăror manifestări retrograde din viaţa publică ale căror consecinţe negative se răsfrâng asupra educaţiei şi moralei individului şi comunităţii.

 

PARTIDUL NEAMUL ROMÂNESC, înţelegând provocările agresive ale acestui  secol asupra condiţiei umane, va proiecta un nou traseu de educaţie a tinerei generaţii în spiritul respectului faţă de tradiţie, dar în deplină sincronizare cu dezvoltarea universală, ştiinţifică şi umanistă.

 

PARTIDUL NEAMUL ROMÂNESC, plecând de la  preceptele moralei creştine, configurează şi susţine modelul românesc de convieţuire, etnică şi confesională, şi respinge totodată manifestarea oricărui act de discriminare asupra poporului român, indiferent din partea cui ar veni el.

 

PARTIDUL NEAMUL ROMÂNESC va impune, ca o necesitate vitală, recuperarea economică a României, pentru scoaterea din sărăcie a poporul român, prin eliminarea tranzacţionalismului non şi suprastatal care, din nefericire, a devenit sursă de corupţie generalizată şi metodă de spoliere uzurpatoare oficializată. Dezvoltarea Economică Durabilă constituie condiţia primordială de supravieţuire a Naţiunii Române şi necesită punerea în valoare, cu titlu autohton, a resurselor umane, materiale, financiare, de timp şi de inteligenţă, astfel încât să se producă, să se întreţină şi să se dezvolte prosperitatea suficientă a individului-cetăţean român.

 

PARTIDUL NEAMUL ROMÂNESC va combate acţiunile şi efectele negative induse asupra averii românilor,  produse prin devalorizarea speculativă a monedei naţionale, renunţarea arbitrară la controlul asupra resurselor şi facilităţilor strategice, îndeosebi asupra celor energetice.

 

 PARTIDUL NEAMUL ROMÂNESC  va diminua drastic escaladarea stării de insecuritate publică asupra individului şi nu va tolera în nicio circumstanţă manifestările antinaţionale tot mai consistente şi mai rafinate, pline de conţinut extremist-separatist şi românonofobe.

 

PARTIDUL NEAMUL ROMÂNESC  va elimina suficienţa funcţională a instituţiilor publice, incapabile organic să presteze servicii de calitate maximă în folosul cetăţenilor şi să-şi formuleze strategiile în funcţie de nevoile reale ale acestora, nefăcând altceva decât să le transforme drepturile în sursă de venituri ilicite pentru un număr prea mare de  funcţionari înrăiţi în birocraţie.

 

PARTIDUL NEAMUL ROMÂNESC va produce consolidarea securităţii individuale ca premisă pentru protejarea bunului cel mai de preţ al omului: viaţa. Protecţia vieţii omului şi asigurarea condiţiilor manifestării sale libere dar şi responsabile, reprezintă raţiunea fundamentală prin care rolul statului trebuie reconsiderat, el devenind  principalul integrator al naţiunii, partenerul onest al comunităţilor locale şi cel mai important prestator de servicii sociale către individ.

 

PARTIDUL NEAMUL ROMÂNESC va stopa grava polarizare socială datorată, în principal, distribuţiei discriminante a bogăţiei şi valorii nou create, care în majoritate cazurilor au fost sustrase din patrimoniul comun, asfel încât viaţa majorităţii covărşitoare a românilor a ajuns la limita subzistenţei.

 

PARTIDUL NEAMUL ROMÂNESC  va emite modelul social care să elimine: degradarea biologică a populaţiei, scăderea indicelui valoric de viaţă, exodul de populaţie tânără, oferta omniprezentă a prostituţiei şi traficului de persoane, apariţia infracţionalităţii prin lipsa forţei de descurajare sau din disperare.

 

PARTIDUL NEAMUL ROMÂNESC va impune prin forţa suverană a Referendumului,  reproiectarea instituţiilor statului şi stabilirea echilibrului dinamic al puterilor într-o NOUĂ VIZIUNE CONSTITUŢIONALĂ care să consfinţească controlul suveran al cetăţenilor asupra reprezentanţilor săi aleşi sau numiţi.

 

PARTIDUL NEAMUL ROMÂNESC, luând act de marile provocări la adresa securităţii statelor-naţiuni, va realiza Puterea Armată a Naţiunii, astfel încât aceasta  să fie credibilă prin structurile sale proprii şi descurajantă prin poziţia sa deplin integrată în  Sistemul Euroatlantic de Securitate Integrată.

 

 1. Identificare doctrinară

         

          PARTIDUL NEAMUL ROMÂNESC, reprezintă o formaţiune politică NAŢIONAL-CONSERVATOARE de sinteză modernă, care prin principiile şi opţiunile sale programatice îşi asumă responsabilitatea refondării societăţii româneşti, în deplină consonanţă cu spiritul şi valorile pozitive ale civilizaţiei europene, prin punerea în aplicare a tuturor strategiilor integratoare precum şi a  proiectelor, programelor şi soluţiilor sectoriale, indiferent de paternitatea şi specificul doctrinar al acestora, care pot produce şi întreţine o nouă şi sănătoasă viaţă socială, morală şi civică, dar şi o viaţă prosperă, individuală şi naţională.

 

 

Capitolul 4

Direcţiile politice programatice ale

PARTIDULUI NEAMUL ROMÂNESC

 

 • Consolidarea conţinutului democratic al sistemului politic autohton

 

Este precondiţia abordării etice preconizată de PARTIDUL NEAMUL ROMÂNESC. Mediul democratic trebuie să excludă, prin conţinutul şi spiritul legilor, manifestările autocrate sau discreţionare din actul decizional, care afectează demnitatea şi libertăţile cetăţeanului.

Sistemul electoral va fi schimbat astfel ca accesul la demnităţile politice, legislative sau administrative să se facă pe baza standardelor de expertiză şi moralitate profesională, promovându-se principiile meritocratice individuale aplicabile corpului social. Separarea administraţiei tehnice de mecanismele politice este condiţia obligatorie pentru eliminarea subminării expertizei managementului public sau dirijării preferenţiale a resurselor economice în folosul grupărilor oligarhice de orice natură.

În acest sens se vor pune bazele conceptuale şi lucrative ale democraţiei participative interveniente ca formă nouă de reprezentare a naţiunii în parlament, în care comunităţile administrative locale să se poată manifesta  direct, în deplinătatea potenţelor sale creatoare. Pentru aceasta PARTIDUL NEAMUL ROMÂNESC va milita prin toate pârghiile constituţionale avute la dispoziţie, pentru introducerea votului semidirect şi a candidaturii personale prin asumarea de mandat, excluzând votul de listă. Totodată va acţiona pentru impunerea mandatului de reprezentare şi introducerea mecanismului revocabilităţii, ca pârghii de control al comunităţii asupra reprezentanţilor săi aleşi sau desemnaţi.

Luând în considerare experienţele negative ale bicefalismlui autorităţii administrative constant manifestate antagonic între instituţii fundamentale ale statului, PARTIDUL NEAMUL ROMÂNESC militează pentru stabilirea unui nou proiect constituţional care să producă o reală stare de echilibru şi o proporţie dinamică a puterilor, în condiţiile separării lor reale. În acest sens PARTIDUL NEAMUL ROMÂNESC propune societăţii româneşti Modelul Constituţional „ A treia Republică – România  XXI” ca soluţie novatoare şi pragmatică în constituirea unei societăţi eliberată de reflexele  unor instituţii expirate şi reportate de la o epocă la alta.

Promovarea noii culturii democratice trebuie să fie obligatorie pentru toate instituţiile educaţionale şi formative ale statului astfel încât să se genereze un mod nou de gândire şi atitudine politică şi civică angajată.

 

Finalitatea politicii PARTIDUL NEAMUL ROMÂNESC în acest domeniu constă în reformarea profundă a mecanismelor de constituire a puterii şi schimbarea naturii clasei politice, redarea suveranităţii cetăţeanului asupra reprezentanţilor săi aleşi sau numiţi, manifestarea statului român ca stat naţional-conservator de civilizaţie europeană, întărirea puterii civile, refacerea solidarităţii şi coeziunii naţiunii în jurul valorilor sale fundamentale şi garantarea păcii sociale.

 

 1. B) Componenta diplomatică şi de politică externă

 

În acest domeniu trebuie  realizat un echilibru proporţional între priorităţile interne şi cele externe.

În acest spirit, PARTIDUL NEAMUL ROMÂNESC va veghea ca instituţiile reprezentative ale statului să promoveze o politică a realităţii, bazată pe angajament pragmatic, ale cărei rezultate finale sau de etapă să producă efectele pozitive planificate.

Orice angajament politic al PARTIDUL NEAMUL ROMÂNESC, consensual sau în dispută, va promova diplomaţia preventivă şi abţinerea de la crearea de disensiuni pentru a nu se iniţia adversităţi inutile sau noi surse de ameninţare.

În relaţiile cu statele aliate, partenere sau cu alte state, PARTIDUL NEAMUL ROMÂNESC va susţine interesele României prin toate mijloacele specifice, cu fermitate şi perseverenţă inteligentă, abordând filosofia atitudinii nonprovocative dar favorabilă.

În acest sens, efortul politic şi diplomatic al PARTIDUL NEAMUL ROMÂNESC se va concentra cu prioritate pentru:

 • promovarea unei politici şi diplomaţii economice proactive, lipsite de reticenţe, pentru controlul sau schimbul de participaţiuni asupra zonelor de interes şi recuperarea pieţelor tradiţionale de desfacere;
 • asigurarea condiţiilor tehnice de integrare consolidată în Uniunea Europeană şi în Sistemul European de Securitate, fără a afecta relaţiile cu românii din afara graniţelor ţării;
 • operaţionalizarea parteneriatelor strategice bilaterale şi dobândirea statutului de actor credibil şi eficient în proiectarea noii arhitecturi europene sau regionale;
 • susţinerea pe toate căile admise a loby-ului românesc, domestic sau din diaspora, pentru realizarea integrării graduale a Republicii Moldova în Spaţiul de Identitate Euroatlantic, ca soluţie realistă şi acceptabilă de reconstituire a spaţiului comun de identitate naţională;
 • angajarea iniţiativelor active în cadrul Uniunii Europene, în toate domeniile sale de competenţă pan-europeană;
 • identificarea consensuală, cu statele vecine, a spaţiului comun de interes economic şi de securitate şi stabilirea concretă a modalităţilor imediate şi pe termen mediu, de cooperare activă, concomitent cu creşterea încrederii mutuale;
 • realizarea parteneriatelor de bună vecinătate apropiată, având la bază standarde unice de referinţă, inclusiv cu ţările din spaţiul euroasiatic.
 • revigorarea schimburilor culturale şi ajustarea politicilor deschise faţă de persoanele autohtone care se declară de de altă etnie, împreună cu statele naţiune de origine;

 

Finalitatea exerciţiului politic şi diplomatic trebuie să conducă la crearea unei solide credibilităţi a Statului Naţional Român, ca partener egal şi respectat, consolidarea securităţii externe prin cooperare şi colaborare sinceră, reabilitarea şi promovarea inteligentă a conceptului de românism şi românitate atât în spaţiul de existenţă a naţiunii române cât şi în dialogul universal cu celelalte naţiuni ale lumii.

     

 

 1. C) Componenta economico-financiară şi socială

 

Statul român rebuie să asigure cadrul pentru crearea unei economii stabile, compatibilă cu principiile, normele şi mecanismele economiei în competiţie globalizată, convergentă cu instituţiile şi politicile Uniunii Europene, pe baza unei realiste evaluări a resurselor şi posibilităţilor naţionale, doar în beneficiul şi corespunzător intereselor naţiunii române.

Din perspectiva sistemului economico-financiar  şi social, PARTIDUL NEAMUL ROMÂNESC îşi propune ca obiectiv strategic pe termen mediu proiectarea inovativă a mecanismelor economiei interne, stabilizarea relaţiilor sociale şi plasarea în poziţie de intîietate a României atât în structurile Uniunii Europeane, cât şi în afara acestora.

PARTIDUL NEAMUL ROMÂNESC, prin instituţiile statului cu răspunderi directe sau complementare în acest domeniu, va acţiona pentru:

 • finalizarea şi consolidarea în cel mai scurt timp a construcţiei instituţionale pentru plasarea economiei într-un sistem competitv, optim structurat, funcţional, credibil şi câştigător;
 • asigurarea progresivităţii constante a economiei autohtone prin angajarea privilegiată a capitalului naţional şi atragerea benefică a resurselor externe, cu prioritate sub forma investiţiilor directe.
 • atragerea investitorilor români din diaspora, prin practicarea unor facilităţi preferenţiale şi protecţioniste;
 • aplicarea politicilor de securitate economică care să includă dezvoltarea infrastructurii pentru reinhabitarea montană, în care sens se va înfiinţa Ministerul Muntelui.
 • Reluarea şi extinderea experienţelor de succes din agricultură, astfel ca această ramură a economiei naţionale, cu toate sectoarele sale, să devină resursa alimentară sigură, cu valoare adăugată permanentă. PARTIDUL NEAMUL ROMÂNESC adoptă şi susţine conceptul propriu al neoruralismului aplicant, ca soluţie viitoare obligatorie de conservare a valorilor tradiţionale ale satului fără a exclude beneficiile civilizaţiei materiale moderne;
 • promovarea politicilor coerente referitoare în principal la ajustarea structurală a economiei care să permită dezvoltarea şi modernizarea facilităţilor de nişă, competitive în spaţiul economiei continentale.
 • aplicarea rapidă a descoperirilor ştiinţifice şi tehnologice, şi sprijinirea de excelenţă a domeniilor de vârf, bazate pe tehnologia informaţiei;
 • aplicarea fermă a măsurilor de stabilizare macroeconomică prin reducerea deficitului fiscal, controlul sever al bazei monetare şi inflaţiei, gestionarea corectă, transparentă a datoriei publice şi eliminarea discreţionarismului în execuţia bugetară;
 • renegocierea angajamentelor comerciale asumate pe plan internaţional, îndeosebi a celor care decurg din Acordul European, urmărindu-se prin aceasta, accesul liber al produselor româneşti pe pieţele externe;
 • orientarea politicilor de mediu pentru crearea unui sistem integrat zonal cu aplicarea instituţională coercitivă a măsurilor preventive pentru protecţia naturii, a diversităţii biologice şi utilizarea pe termen lung a componentelor acesteia. Lansarea brendului ŢARA VERDE-ŢARA VIEŢII;
 • asigurarea condiţiilor minim obligatorii de existenţă în modernitate a individului, familiei şi comunităţii din perspectiva accesului la facilităţile integrate ale serviciilor societale, îndeosebi cele referitoare la sănătatea biologică, fizică şi mintală;
 • recuperarea socială a categoriilor natural defavorizate şi scoaterea acestora din sărăcie, prin asigurarea locurilor de muncă pretabile şi reinserţia în comunitate, concomitent cu eliminarea practicilor populiste de subvenţie socială parazitară care încurajează nemunca, lenea şi hoţia;
 • identificarea, selecţia şi formarea grupului socioprofesional de manageri calificaţi profesional pentru structurile de micro şi macrosistem economic şi administrativ, capabili să gestioneze maximal resursele naţionale existente.

 

Politica PARTIDUL NEAMUL ROMÂNESC în domeniul economico-financiar şi social constă în eliminarea prin muncă răsplătită a sărăciei românilor, asigurarea condiţiilor de creare a prosperităţii individuale şi finalizarea procesului pentru regenerarea şi consolidarea Puterii Economice a Naţiunii.

 

 1. D) Legea, Ordinea socială şi Siguranţa de stat

 

Această componentă dă măsura echilibrului ca rezultat a unor politici convergente, înţelepte, tolerante, persuasive şi protective aplicate în mediul social, dar şi intransigente cu factorii şi elementele perturbatoare, distructive sau nocive, care alterează buna funcţionare a instituţiilor statului sau afectează viaţa individului.

PARTIDUL NEAMUL ROMÂNESC pleacă de la convingerea că ordinea socială se bazează pe atitudinea civică a cetăţenilor, etnogrupurilor sau populaţiilor în contextul garantării drepturilor lor fundamentale şi aplicării nediscriminatorii a legilor statului.

Consolidarea autorităţii interne a statului se va face în primul rând prin reproiectarea mecanismelor de justiţie şi asigurarea actului de dreptate în beneficiul omului social, precum şi însănătoşirea, prin măsuri curative severe, a climatului social, economic şi moral. Legile drepte şi respectul Demnităţii individului sunt vectorii de căpătâi a a armoniei sociale şi a bucuriei de a trăi liber de constrângeri nedepte!

Siguranţa de stat, prin instituţiile abilitate de lege, vor asigura o corectă culegere, identificare şi exploatare a informaţiilor cu rol de stare şi efect de decizie iar prin comunitatea informativă va monitoriza sursele şi agenţii producători de ameninţări şi pericole la adresa valorilor şi intereselor intangibile ale naţiunii române.

 

Obiectivul strategic al PARTIDUL NEAMUL ROMÂNESC în acest domeniu îl constituie asigurarea stabilităţii prin descurajarea activă a acţiunilor criminale la adresa instituţiilor statului şi a cetăţeanului ca persoană de drept public.

 

În scopul îndeplinirii acestor deziderate, PARTIDUL NEAMUL ROMÂNESC îşi va coordona eforturile pentru:

 

 • refondarea sistemului judiciar şi a funcţionării mecanismelor justiţiei;
 • redarea încrederii în actul de dreptate socială şi justiţie instituţională, ca precondiţie obligatorie pentru respectarea moralei colective, sens în care milităm pentru autocefalia justiţiei;
 • identificarea, izolarea şi eliminarea factorilor care promovează, întreţin şi asigură logistic acţiunile antinaţionale (antistatale);
 • întărirea conducerii şi controlului de către puterea civilă a instituţiilor de forţă şi informative ale statului;
 • crearea sistemului de gestionare unică a informaţiilor cu caracter strategic la nivelul comunităţii informative. În acest sens, PARTIDUL NEAMUL ROMÂNESC susţine constituirea Agenţiei Naţionale de Informaţii, cu subordonare parlamentară, pentru asigurarea totalei neimplicări politice ale serviciilor secrete şi asigurarea deplinei autonomii de funcţionare a acestora;
 • promovarea deontologiei profesionale mass-media prin emiterea legii responsabilizării acesteia, concomitent cu asigurarea accesului liber la informaţia publică, protecţia informaţiei specifice şi informarea operativă interdepartamentală;
 • cooperarea internaţională pentru realizarea sistemului comun, dimensionat la nivelul zonal sud-est european sau continental în vederea prevenirii, descurajării sau combaterii în forţă a crimei organizate;
 • asigurarea oportunităţii schimbului de informaţii în sistemul de relaţii informativ internaţional pentru prevenirea acţiunilor subversiv-teroriste sau de orice altă natură agresivă, pregătite în exteriorul sau pe teritoriul naţional, împotriva statului român sau a oricărui alt stat, de către o parte terţă.

 

Finalitatea acţională a acestui domeniu o constituie consolidarea puterii civile constituţional-legitimă, refacerea conştiinţei şi încrederii în Dreptate şi garantarea ordinii sociale de drept, a statului naţional unitar, ca act de voinţă suverană a poporului român.

 

 

 

 1. E) Apărarea Naţională

 

Este o componentă vitală a Naţiunii Române şi reprezintă dreptul legitim al poporului român de a răspunde prin forţa armată în cazul unei agresiuni ce vizează atingerea suveranităţii şi independenţei politice, unitatea şi integritatea teritorială sau ordinea de drept constituţională.

În toate situaţiile PARTIDUL NEAMUL ROMÂNESC va folosi cu prioritate mijloacele şi resursele avute la dispoziţie pentru soluţionarea nonmilitară a oricărei crize majore.

Obiectivul fundamental al politicii PARTIDUL NEAMUL ROMÂNESC în domeniul Apărării Armate îl constituie prevenirea ameninţărilor militare prin realizarea capacităţii de descurajare defensivă pe timp de pace şi asigurarea Victoriei în cazul angajării într-un conflict militar deschis.

În vederea realizării acestor scopuri şi obiective, PARTIDUL NEAMUL ROMÂNESC va acţiona pentru:

 • crearea cadrului doctrinar, politic şi militar coerent pentru planificarea integrată a apărării armate pe termen mediu şi lung corelat cu natura ameninţărilor existente în mediul geostrategic de interes şi resursele posibil de alocat pe timp de pace, criză sau război;
 • proiectarea structurilor Armatei şi dimensionarea dinamică a forţelor luptătoare, prin Lege Organică, respectându-se atât nevoile de autoapărare naţională cât şi cerinţele de interoperabilitate cu structurile militare din cadrul Sistemului de Securitate European şi Euroatlantic;
 • perfecţionarea procedurilor de comandă control (C4I) pentru creşterea rapidităţii decizionale a comandamentelor şi statelor majore şi asigurarea reacţiei rapide a forţelor operative;
 • modernizarea sistemelor de armamente atât prin dotări interne cât şi achiziţii externe precum şi integrarea logisticii forţelor în infrastructura economică teritorială;
 • crearea sistemului de protejare a câmpului informatic, protecţie cibernetică şi apărarea impotriva armelor de înaltă energie modulată;
 • desemnarea şi pregătirea specifică a forţelor care urmează să acţioneze în structurile altor organisme militare pe timpul participării la operaţii de apărare colectivă sau operaţiuni militare altele decât războiul, pentru prevenirea conflictelor, menţinerea păcii şi gestionarea crizelor umanitare;
 • crearea cadrului instituţional şi educaţional adecvat pentru profesionalizarea resursei umane, menţinerea la standarde de calitate şi performanţă competitivă a pregătirii pentru luptă, individuale şi colective.
 • crearea sistemului naţional de instruire a cetăţenilor pentru autoapărare şi pregătirea teritoriului pentru protecţia integrală a populaţiei.

 

Finalitatea politicii PARTIDUL NEAMUL ROMÂNESC in domeniul Apărării Naţionale trebuie să realizeze Puterea Armată a Naţiunii, credibilă şi descurajantă, compatibilă structural, organizatoric şi operaţional cu cerinţele de ducere a unui război de intesitate medie, pentru obţinerea victoriei, în coaliţie.

 

 1. F) Componenta educaţională şi cultural-spirituală

 

Asigură realizarea continuităţii identităţii individuale şi colective, atât la nivelul comunităţilor cât şi la cel naţional, şi realizează transferul valorilor specifice fundamentale ale naţiunii române către generaţiile viitoare.

 

Provocările noului secol asupra condiţiei umane vor fi tranşate în favoarea societăţilor care pun bazele dezvoltării personalităţii individului pe o largă cunoaştere ştiinţifică, o temeinică formare universală şi umanistă, pe o corectă înţelegere a fenomenelor religioase şi acceptarea premiselor de toleranţă conviviologică.

În acest sens, PARTIDUL NEAMUL ROMÂNESC va acţiona cu prioritate pentru:

 • refondărea educaţiei, vizând cu precădere etapa de învăţământ formativ al procesului educaţional, punând la bază principiile învăţării pentru viitor şi formării continue;
 • reabilitarea sistemului educaţional tradiţional al familiei şi implicarea civică corectivă a comunităţii în protecţia etică a tinerei generaţii;
 • angajarea timpurie şi nemijlocită a tinerei generaţii în realizarea unei societăţi moderne şi democrate, ca pe propria lor moştenire;
 • protecţia spiritului culturii şi limbii române faţă de tendinţele de subminare a paternităţilor naţionale, concomitent cu promovarea culturii inovative şi originale;
 • garantarea libertăţii de conştiinţă, gândire, credinţă şi religie, toate cultele fiind egale în faţa legii fundamentale a statului român;
 • implicarea instituţională a Bisericii în actul de educaţie civică, protecţie identitară religioasă şi promovarea activă a identităţii neamului românesc.
 • Combaterea curentelor şi facţiunilor pseudoculturale decadente, public astfel definite;
 • capacitarea valenţelor multilaterale pentru redobândirea mândriei şi demnităţii naţionale.

 

Finalitatea propusă de PARTIDUL NEAMUL ROMÂNESC în acest domeniu constă în crearea unei conştiinţe civice avansate, cu o mare disponibilitate către dialog şi toleranţă ca premise pentru omogenizarea societăţii şi dezvoltarea solidarităţii naţionale şi tranşarea categorică a moralei publice în favoarea legilor naturale fireşti.

 

 

Marele Proiect pentru Refondarea Societăţii Române nu este obligaţia doar a  unui singur Om.

Este Datoria  întregii Naţiuni!

Şi Ea, NAŢIUNEA ROMÂNĂ, trebuie să şi-o împlinească!

 

PARTIDUL NEAMUL ROMÂNESC,

Cheamă la această Mare Lucrare de Refondare a Societăţii Românilor, pe toţi cei care, prin voinţă proprie şi deplină libertate de conştiinţă, recunosc şi îşi însuşesc principiile fundamentale expuse mai sus şi înţeleg să se dedice realizării scopurilor şi obiectivelor sale prin asumare directă şi implicare categorică. Este timpul ca adevăratele valori ale Neamului Românesc să se facă cunoscute prin vocea pertinentă şi de bun simţ a acelora care, cu demnitate şi discreţie, îşi asumă cu bărbăţie şi spirit de sacrificiu, marile răspunderi ale vremurilor viitoare.