Partidul Neamul Romanesc Partidul Neamul Romanesc

Viziunea Partidului Neamul Romanesc
HAIDEŢI SĂ ÎNCERCĂM!

  •  Președinte: Ninel  PEIA,  Deputat Român (2012-2016)
  •  Prim-Vicepreședinte: Mircia CHELARU, General Prof. Dr
  • Vicepreședinte: Nicolae ROTARU, General Prof. Dr.
  • Secretar General: Constantin ONIȘOR, General Prof. Dr

Partidul Neamul Românesc este o apariție necesară și vitală în spectrul sistemului politic românesc și își propune să îndeplinească dorințele tuturor românilor aflate de prea mult timp în așteptare.

I.Cum s-a ajuns în halul acesta?

După 1990 evoluția României în majoritatea planurilor existențial-funcționale a înregistrat, cu mari pierderi naționale și multă suferință socială,  o succesiune distrugătoare de schimbări de regim politic, caracterizate prin copleşitoare tranziţii subversive copiate și insuficent aplicate, care au adus grave modificări structurii şi naturii societăţii româneşti, cu afectarea celor mai sensibile, tradiţionale şi predictibile manifestări ale sale.

1.Capacitate redusă de a înțelege realitățile și diminuarea adaptării

 În acest context, în care Lumea s-a schimbat surprinzător de repede, nu am dispus de capacitatea  și adesea puterea de înţelegere şi mai ales de adaptare  a multora dintre români, şi în consecinţă, puţini au fost şi mai puţini au rămas între noi aceia care au înţeles dualitatea realităţilor -la vedere  sau cele subterane-, care până acum ne-au vlăguit naţiunea.

Apreciem că aşa s-a scurs viaţa unei întregi generaţii postdecembriste, cu patimi mai mari sau mai mărunte, cu speranţe irosite de o gravă indolenţa sau dominate de remuşcări, cu dorinţe care mai de care mai fanteziste și utopice, cu elemente confuze privind tranziţia mimată în cercuri politice dezgustătoare, ceea ce a indus o împovărătoare culpabilizare colecti-vă.

2.Plasarea în coada clasamentelor europene

Consultând media europeană, ne-am regăsit mereu şi am rămas uimiţi, privind unii pe alţii, ne putând să credem că am ajuns și constant am rămas codaşii clasamentelor făcute de varii institute de sondaje, de pe la noi sau de aiurea, cu aprecieri deseori foarte urâte la neamul românesc.

3.Diversitatea relelor din societatea românească

Relele societăţii românești în evoluție postdecembrista sunt evidențiate de:

– proiectarea inadecvată a unei succesiuni de reforme, în cadrul cărora am asistat la şmenuirea cu continutate criminală a unei economii de piaţă retardată; 

– ascultarea cu supunere față de toate poruncile comisarilor interni și externi, indiferent cât de nevrednici, nepricepuți și asasini economici s-au dovedit a fi în cele din urmă;

-oprimarea puținilor patrioţi care şi astăzi rătăcesc cu virtuţile în inimi;

-s-a mimat scena succesiunii la putere pentru a crea falsa impresie a “schimbării la faţă”, atât de mult așteptată de români.

La cele de mai sus adăugăm și o conspiraţie a solidarităţii criminale, transpartinică, transdoctrinară, transetnică, transfrontalieră, transreligioasă, transmorală care s-a insinuat în fiecare celulă vitală a societăţii românești, a falsificat și denaturat codul de valori, producând un mutant comportamental perfid, extravagant, bazat pe puterea banului, pe risipirea în exces a clipelor de viaţă, pe refuzul construcţiei moderne şi abandonarea creaţiei umane.

  1. Imagine externă murdară și hidoasă, haos interior

În felul acesta s-a reuşit exportul ilegal a unei imagini murdare și hidoase, care ne prezintă că pe un popor sordid, camuflat în mituri, lipsit de pragmatism, bun doar pentru muncă ieftină şi iobăgit până la exterminare, dar căpătuit prin cerşit sau hoţie arogantă, educat în pas alert, schimbător şi oportunist permanent cu puterea învingătoare, parazitat de boli aduse de pe alte meleaguri, cu prezența contradictorie, înfumurat şi distrugător că mulţime, laş şi umil că individ.

Găsim explicațiile acestei situații total anormale în faptele „băieţilor isteţi” de permanență sau şmecherilor cartierelor de lux de azi, cărora li s-a înlesnit acapararea a tot ceea ce înseamnă pârghii de manipulare şi control public: ziare, radio, televiziuni de toate felurile, grupuri civice legitimate de ei înşişi, bani, funcţii cheie în sistem ticăloşit, sprijn și susținere din afară şi câte altele.

Am identificat printre noi oamenii “cinstiți”, acei înstăriţi prin fraudă (unii părând mai cinstiţi decât alţii), persoane hidoase cu sfătoşenie zâmbăreaţă, alţii cu morgă cabotină și un cinism pirateresc, grupați într-o “clasă”de patricieni de sorginte bolșevic-proletară, prin a căror distrucţie spirituală și materială au târât România în haos. Am asistat mereu neputincioși la aburirea populaţiei autohtone prin folosirea  discursurilor populist-paternaliste, tolerând toate decăderile şi infamiile, ulterior dovedindu-se incapabili de mărețul gest asanator al societăţii, fiind permanent adânc năclăiţi în mocirla de combinaţii proprii mereu profitabile.   

  1. Descurajare și disperare generală

Descurajarea și disperarea au devenit sociale, încetând să mai credem că cineva ar mai putea să remedieze în prezent sau măcar să sancţioneze drastic această devastare fără seamăn. Suntem îndemnaţi tot mai mult să lăsăm capul jos, a resemnare tăcută, în contextul în care ştim că un singur lucru a evoluat spectaculos în aceaste vremuri, coabitările „social-democrate”, „liberale” sau „portocalii”, în care a fost recunoscută uzurparea drepturilor cetăţeanului, mimarea libertăţilor individului, peste care s-au suprapus tot mai amplificat o subversivă represiune politică şi izolaţionism civic.

  1. Marea problema a tuturor

Deducem din cele afirmate până aici că ne confruntăm cu o mare problemă a noastră, care nu a venit niciodată din natura Naţiunii Române, ci din nenumăratele falsuri pe care le-am acceptat și încă le acceptăm cu naivitate ca fiind valori continentale recunoscute. Adăugăm și altă caracteristică a marei noastre probleme, care a apărut  din subţirimea raţionalismului individual reprodus la scară socială într-o perpetuă şi fetişă resemnare, și anume întotdeauna netemeinicia şi renunţarea la reguli în folosul improvizaţiei, a copismului mimetic, imitației şi a lucrului de mântuială.

O spunem cu multă tristețe că marile noastre probleme au venit peste noi din generaţie în generaţie, că niște halde de steril istoric, sugerându-ne  că acesta ne poate fi pe mai departe destinul.

  1. Marea noastră convingere

Find aduși în acest hal, încă mai avem forța de a defini marea noastră convingere, care ne obligă la un angajament fără rezerve și anume tocmai NEVOIA DE A PRODUCE O ALTFEL DE SOCIETATE, bazată pe principalele premise favorabile şi oportunităţile unicat pe care le oferă condiţia noastră europeană.

Este nevoie de o definitivă şi irevocabilă desprindere și îndepărtare de mentalul reacţionar al unui trecut bazat pe eşec cu continuitate, care a risipit şi încă mai risipeşte şi astăzi puterea şi energia naţiunii şi astfel să producem propriul destin naţional într-o Europă a Statelor, a Naţiunilor Unite şi Solidare, capabile de a garanta permanent existenţa şi pacea cetăţenilor lor. Această şansă nu mai poate stă sub semnul unei opţiuni politice ,ci a unei obligăţii de conştiinţă faţă de viitorul generaţiei de după noi.

Din toate aceste raţiuni de bună credinţă a luat naştere “PARTIDUL NEAMUL ROMÂNESC”!

  1. Cine a produs această stare deplorabilă națională?

Căutăm și găsim răspunsuri la această întrebare făcând o radiografie asupra stării reale a societăţii româneşti. În România, deşi autoritatea guvernului funcţionează „de jure” și „de facto” aceasta este permanent subminată și diminuată de „relaţii informale”(pe sub mână), realizate și dezvoltate diabolic între instituţiile administrate de subiecți tot mai potenţi, care desconsideră componentele de autoritate reală oferind alternative prin eschivare conjuncturală sau chiar prin nesupunere permanentă.

1.Instabilitatea autorității constituționale

Așa se face că procedurile de autoritate recunoscute și consacrate constituțional au devenit cu preponderență instabile şi deopotrivă vulnerabile,  în interiorul lor cetățeanul român simțindu-se abandonat îşi duce existenţa într-o continuă incertitudine şi o acută percepție de insecuritate. Pe aceste temeiuri explicăm acuzaţiile tot mai virulente adresate falselor autorităţi în exerciţiul funcţiunii, conducând la erodarea încrederii în acestea.

Mai mult, asociem și lipsă de morală, o anumită duplicitate şi politica intereselor de clan, care împreună au dezvoltat atitudini agresive, demascând subversiunea generării și întreținerii unor probleme artificiale, justificând recurgerea frecventă la diferite forme de coerciţie. Consecința periculoasă constă într-un ultim act disperat pentru a se reimpune de fiecare dată, prin forţă, instalând o anumită tipologie de autoritate controlată.   

2.Succesiunea eșecurilor catastrofice

În toți acești ani post decembrişti eşecurile au fost succesive, manfestându-se catastrofic, atât în domeniul economic, dar mai ales în cel al principalelor domenii societale. Între cauzele acestei situații complexe și confuze enumerăm numai:   

-copierea mimetică păguboasă a unor soluţii sugerate din afară, dar străine modului nostru de viaţă;

-o indiferenţa vulgară însoţită de incapacitatea guvernanţilor de a înţelege permanent stările prin care trec societatea și ţara; 

– distrugerea credibilităţii omului de stat prin abandonarea cu ușurință a virtuţilor moralei şi deontologiei profesionale.

O consecință firească a acestei situații a făcut să se manifeste tot mai frecvent şi mereu periculos reacţiile de enclavizare ale unor grupuri sociale sau chiar entităţi comunitare, în întregul lor, manifestându-se prin refuzul declarat public, sau disimulat al autorităţii statului, evidențierea unui dispreţ continuu faţă de lege generând în mod deosebit pierderea încrederii în actul de dreptate socială şi favorizând apariția unor radicalizari tot mai accentuate, cu evidente pusee de violenţă.       

3.Dezordine instituțională

În acest cadru s-a simțit tot mai pregnant o dezordine instituţională, abil întreţinută de grupuri de influenţă autohtone sau străine infiltrate în sfera puterii, cu obiectiv vădit îndreptat și interesat în acapararea pe mai departe a bogăţiilor și resurselor ţării, inclusiv a celor privind resursa de forţă vie a naţiunii.

Afectarea ordinii sociale, înţeleasă că armonie şi cooperare constructivă între indivizii şi comunităţile societăţii, a fost premeditată și adesea substituită din calcul, cu măsurile coercitive de ordine publică. În numele coerciţiei pe multiple planuri continuă să se facă abuzuri oneroase pentru justificarea cărora se emit legi din ce în ce mai restrictive și chiar represive. Toate acestea au creat un dezgust al populației faţă de viaţa publică a ţării, fiind tot mai mult evdenţiat prin exodul masiv al generaţiei tinere către Lumea Occidentală, fiind foarte grav că nu se întrevede speranţa recuperării sale ulterioare.  

Nu putem să ne scape și alte aspecte care completează starea societală în România, precum:

-faptul că în instituţiile publice rezistenţa la corupere este aproape zero, cuvântul de ordine fiind „şpaga” sub formă comisionului legal sau deja cutumial;

-prostituţia morală a nimicit intimitatea sacră a credinţei, a terfelit morala creştină acceptând până şi împerecherea nefirească, reglementată printr-o lege impusă de Parlamentul României, dar sugestionată prin directive informale externe;

-neobrăzarea a luat locul omeniei și onoarei, iar violenţa fizică și verbală a intrat în normalitatea obişnuinţelor noastre. 

Efectul major al acestor rele ale stării societale și naționale este acela că celor cu greu rămăşi cuminţi şi buni le este din ce în ce tot mai ruşine de sine, resemnându-se prin tăcere și suferință tot mai evidente.

4.Polarizarea societății

În aceste condiţii, polarizarea societăţii a devenit și mai galopantă fiind evidență prin tot mai multe categorii sociale care se descoperă marginalizate, tot mai mulţi indivizi care devin individuali în exces, creșterea numerică a  armatei revoltaţilor şi îngroşarea rândurilor lumpenului, iar baza de revoltă socială este în continuă creştere.

În diferite situații societatea noastră a descoperit trist și dureros abandonul autorităţilor față de reacţia frecvent atipică în cadrul populației, de la reacţii individuale de tipul protestelor exhibiţioniste, până la sinucideri, de la grevă de avertizare japoneză până la revolte de stradă tip Pungeşti sau Colectiv.

Încețoșarea orizontului cu resursele de speranţă acutizează aşteptarea şi refuză toleranţa. Reacţia firească de autoorganizare a românilor o regăsim doar în mulţimi dezorientate, în cadrul cărora apar și se lansează leaderi naturali, de cele mai multe ori asemănători numitorului comun al gloatei.

Instictivi şi avizi de notorietate leaderii naturali se substituie autorităţilor și așa ilegitimate creând desigur propriile reguli de joc. Discursul lor este tranşant negativist despre toate şi încriminant permanent. În societatea românească de astăzi peste tot vezi, auzi şi citeşti o retorică populistă şi evident cu exces contestatar, premizele discursului logic și de bun simt sunt eliminate, atacându-se predilect pateticul, visceralul şi înstinctul, cu finalitate nu în urmărirea rezolvării cauzelor, ci doar a exploata şi chiar a întreţine spectaculos efectele.

Cetăţeanul, atât de încercat și dezorientat, încetul cu încetul s-a retras din faţa responsabilităţilor, devenind un mare absent la ce se petrece în afara interesului său minor, apreciind că este plasat mereu la periferie.

5.Poziție periferică, interes pe măsură

Însăși țara a devenit pentru el un interes periferic. Dar el vede că dincolo de ghetoul de margine al metropolei, paradoxal, începe opulenţa, care îl sfidează cu obrăznicie.

Cetăţeanului astfel periferic, fiind izgonit până şi din conclavul mizeriei lui, nu-i mai rămâne decât mania și revolta. Această stare îl face să devină treptat dar și brusc solidar prin atitudinea contestatară cu sutele de mii că el.

Asistăm acum la fenomenul prin care în România a început căutarea de sine a milioanelor de răzvrătiţi care nu mai suportă realitatea cruntă și vor altceva. Acest altceva nu este utopic, trebuie să le satisfacă dorinţa de revanşă, un altceva care să le răzbune frustrările şi condiţia de viaţă nemeritată.

6.Sistemul LORD

S-a ajuns în ultima instanță până când i se va realiza această recompensă, ca el să refuze tot şi pe oricine. Facem precizarea că Românul de azi nu este un alienat, el este numai un însingurat bântuit de spaima grijei zilei de mâine. În ansamblu, poporul de nedreptăţiţi şi furat tânjeşte după Lege, Ordine, Respect şi Demnitate (L.O.R.D.).

7.Eșecul clasei politice

Putem concluziona cu suficientă evidență că la ceilalți factori (descriși mai sus) care au contribuit major la situația catastrofală națională putem adauga și eşecul clasei politice. În consecință am luat act cu gravitate de criza sistemului politic actual, pe fondul căreia și-au făcut apariţia grupări oligarhice periculoase, care sunt pe cale să impună, în nume propriu, controlul asupra instituţiilor statului de drept.

Am identificat câteva consecinţe imediate, care se manifestă activ ca un grav atentat la principiile şi mecanismele democraţiei moderne, generând crearea unei rupturi ireparabile între masa societăţii şi reprezentanţii ei aleşi sau numiţi, instaurarea unei indiferenţe colective faţă de viaţa publică şi dispariţia spiritului de combativitate civică, practicarea sfidătoare a egoismului de grup şi pierderea, în cele din urmă, a încrederii în actul de dreptate socială.

Criză aceasta este întreţinută, pe mai departe, de o incompetenţă managerială asupra macrosistemelor, drept urmare a propulsării iresponsabile, în posturile vitale ale instituţiilor fundamentale ale statului, doar a acoliţilor politici şi nicidecum a acelor persoane de valoare consacrată, cu reală cotă de utilitate în folosul comunităţilor.

Un asemenea comportament, justificat aşa zis politic, denotă şi confirmă că în majoritatea covârşitoare a cazurilor, se dorește păstrarea cu orice preţ a controlului structurilor (chiar prin concubinaj politic oneros), ceea ce devine mai importantă decât acţiunea eficientă, cu efecte constructive pentru orice instituţie.

Acum este ușor de înțeles și se poate explica convingător de ce ideile şi doctrinele ideologice autentice sunt voit ignorate/eludate sau, mai rău, chiar abandonate ori înlocuite de o propagandă agresivă și deșănțată însoțită de tehnici de manipulare imagologică.

Așadar ne aflăm în faţa unei situaţii, caracterizată că fiind anormală, scandaloasă şi degradantă pentru condiţia umană. În consecință, constatăm cu tristețe şi afirmăm cu toată tăria că nu poate fi găsită nici o scuză pentru formaţiunile politice, care s-au aflat în sistemul de putere şi administrarea ţării. Acestea sunt învinuite de gestionarea frauduloasă a bogăţiei naţiunii, asociată cu incompetenţa şi exhibiţionismul unor improvizaţii politice, care au compromis grav și aproape iremediabil şansa reformării societăţii româneşti, aruncâd-o pe un loc nedrept şi ruşinos în coada Europei.

III. Principalele soluții

Față de situația reală a României acum către sfârșitul deceniului doi al sec. XXI am gândit că este nevoie de soluții novatoare, gândite de noi, izvorâte din cerințele și exigențele societății românești, care să se adapteze ușor și eficient refondarii acesteia pe termen mediu și lung, în strânsă legătură cu evoluțiile geoeconomice, geopolitice și geostrategice din mediul regional, zonal și european de integrare, dezvoltare, securitate și globalizare.

1.Idei generatoare de soluții

În continuare numai vom enumera principalele idei care pot genera soluţiile cu valoare perspectivă și prospectivă temeinice necesare pentru existenţa tot mai activă a României în continuare: 

-afirmarea spiritului loialităţii necondiţionate faţă de Poporul Român, angajarea totală pentru promovarea valorilor şi intereselor vitale ale societăţii româneşti, pentru întărirea spiritului de solidaritate naţională, pentru afirmarea inteligentă a conceptului de românism şi românitate, atât în spaţiul de existenţă al naţiunii române, că întreg, cât şi în dialogul universal cu celelalte popoare;

-organizarea politică de largă deschidere europeană, inspirată din tradiţia istorică a românilor care militează pentru edificarea unei societăţi româneşti sincronice cu civilizaţia modernă, dar protecţionistă cu valorile sale identitare, bazată pe forţa de creaţie, inteligenţa şi vitalitatea native ale cetăţenilor săi, indiferent de statutul lor profesional, poziţie socială, apartenenţă etnică sau confesională;

-evidențierea permanentă a opţiunii politice patriotice, formată și bazată pe oamenii capabili şi cinstiţi ai societăţii, care vor să producă şi să practice o politică distinctă în folosul Neamului Românesc, o politică a bunului simţ, a demnităţii individului solidar cu comunitatea din care face parte, conştienţi că este nevoie de o cale nouă pentru patria noastră comună, alta decât cea a desfrâului oligarhic, a hoţiei instituţionalizate şi a injustiţiei sociale, produsă cu rea credinţă; 

-afirmarea coerentă și consistentă a expresiei unui nou mod de gândire politică şi civică, ce pleacă de la necesitatea realizării coeziunii, protecţiei, conservării şi promovării active a valorilor şi intereselor vitale ale Naţiunii Române.

2.Emanațiile unui management național

Soluțiile viabile vor fi:

-o emanație a unui management național, dar și ca adaptare inteligentă și novatoare a experienței pozitive europene și nu numai;

-se pot baza pe o doctrină consacrată realităților naționale;

-vor fi cuprinse în politica partidului, transformate în cerințe vitale prin strategii înțelepte și transpuse în practică prin planuri și programe pe domenii, toate la un loc dând temeinicia și trăinicia platformelor politice de bună guvernare.

3.Angajarea totală a Partidului   

Partidul Neamul Românesc a constatat degradarea continuă şi periculoasă a funcționalității societăţii postdecembriste românești, a luat act cu maximă responsabilitate politică de starea de turbulență mondială suficient de generalizată, și își asumă cu toată fermitatea, responsabilitatea producerii soluţiilor aplicabile, imediat şi pe termen mediu, necesare unei guvernări inteligente în vederea protejării şi propăşirii Naţiunii Române.

  1. Refondarea pilonilor existențiali ai statului național unitar în context european

O societate modernă, ca și cea românească, este așezată pe câțiva piloni cu valoarea de fundament existențial al statului, care acum fiind într-un grad mare de deteriorare au nevoie de refondare. Este vorba de aspecte materiale și ideatice, care se reproiectează și reconfigurează afirmându-se numai pe bază de argumente pertinente și probe concrete. 

1.Cerințe strategice ale constructei  

Față de aceste cerințe ale unei construcții strategice Partidul Neamul Românesc devine  expresia unui nou mod de gândire politică şi civică, plecând de la necesitatea realizări coeziunii, protecţiei, conservării şi promovării active a valorilor şi intereselor vitale ale Naţiunii Române.

Acest amplu proces de refondare în cadrul societății românești va avea ca suport ideatic câteva aspecte esențiale cu efecte de revitalizare economico-politico-socială și societală în ansamblu. 

2.Protejarea fondului spiritual al națiunii

Startul poate fi luat prin protejarea fondului spiritual al naţiunii, care să permită aplicarea moralei societăţii în comportamentul public mai ales prin educaţia indivizilor săi, cu efecte imediate și necesare, redobândirea încrederii în justiţia instituţională şi dreptatea socială.

Pentru acestea se impune angajarea fără echivoc în combaterea activă, fermă și severă, prin atitudine politico-civică angajantă și continuă, a oricăror manifestări retrograde din viaţa publică, care generează consecinţe negative asupra educaţiei şi moralei individului şi comunităţii.

3.Nou program de educație

La aceastea adăugăm, desigur plecând de la  provocările agresive ale acestui  secol asupra condiţiei umane, proiectarea unui nou program de educaţie a tinerei generaţii în spiritul respectului faţă de tradiţie, dar într-o deplină aliniere și sincronizare cu dezvoltarea universală, cunoașterea ştiinţifică şi gândirea umanistă.

În viziunea noastră, având în vedere și preceptele moralei creştine, se configurează și susține un model românesc de convieţuire etnică şi confesională, cu respingerea totodată a manifestării oricărui act de discriminare asupra poporului român, indiferent din ce orizonturi ar veni el.

4.Recuperarea economică

Cele de mai sus impun, ca o necesitate vitală, recuperarea economică a României, pentru scoaterea din sărăcie a poporul român.Trebuie să se țină seama de eliminarea tranzacţionalismului non şi suprastatal care, după părerea noastră  a devenit și întreține o sursă de corupţie generalizată şi metodă sigură de spoliere uzurpatoare oficializată.

Apreciem că Dezvoltarea Economică Durabilă constituie condiţia primordială de supravieţuire a Naţiunii Române, care necesită punerea în valoare, cu titlu autohton, a resurselor umane, materiale, financiare, de timp şi de inteligenţă, astfel încât să producă cât mai repede, să întreţină a la long şi să se dezvolte rațional prosperitatea suficientă a individului cetăţean român.

O problema deosebit de interesantă și deopotrivă utilă devine combaterea acţiunilor cu efecte negative induse asupra averii românilor, acaparată prin devalorizarea continuă și speculativă a monedei naţionale, renunţarea arbitrară și interesată pentru factorul puterii la controlul asupra resurselor şi facilităţilor strategice naționale, îndeosebi asupra celor energetice și cu valoare mare în viitorul dezvoltării statelor.

5.Diminuarea escaladarii stări de insecuritate publică

Fenomene și procese ce au loc în majoritatea țărilor europene cu influențe negative asupra României ne obligă să acționăm pentru a diminua drastic escaladarea stării de insecuritate publică asupra individului, să dăm dovadă de toleranță zero în orice circumstanţă de apariție și manifestare antinaţională tot mai active, consistente şi mai rafinate, pline de conţinut extremist, separatist şi românofob.  

Problema de mai sus trebuie asociată cu eliminarea insuficienţei funcţionale a instituţiilor publice, incapabile organic să presteze servicii de calitate superioară în folosul cetăţenilor. Proiectarea şi aplicarea strategiilor sectoriale se vor alinia în funcţie de nevoile reale ale cetățenilor, evitându-se transformarea drepturilor în sursă de venituri ilicite pentru un număr prea mare de funcţionari înrăiţi în birocraţie.

Acum se pune și mai mult problema realizării consolidării securităţii individuale că premisă pentru protejarea bunului cel mai de preţ al omului-  viaţa. De aici și aprecierea noastră că protecţia vieţii omului ce permite asigurarea condiţiilor manifestării sale libere, dar şi responsabile, reprezintă raţiunea fundamentală pentru care rolul statului trebuie reconsiderat, statul devenind principalul integrator al naţiunii, un partener onest al comunităţilor locale şi cel mai important prestator de servicii sociale către individ.

6.Stoparea polarizării sociale-crearea modelului social

Toate acestea vor asigura stoparea polarizării sociale grave datorată, în principal, contrastului dintre distribuţia discriminantă a bogăţiei şi valorii nou create (care în majoritatea cazurilor au fost sustrase din patrimoniul comun), și viaţa majorităţii covărşitoare a românilor ajunsă la limita subzistenţei.

În practica strategică a Partidului Neamul Românesc se va proiecta și implementa modelul social, prin care să se elimine: degradarea biologică a populaţiei, scăderea indicelui valoric de viaţă, exodul de populaţie tânără, oferta omniprezentă a prostituţiei şi traficului de persoane, apariţia infracţionalităţii prin lipsa forţei de descurajare sau din disperare.

Finalitatea acestui demers se va regăsi și impune prin forţa suverană a Referendumului, pentru  reproiectarea instituţiilor statului și cele comunitare şi astfel stabilirea echilibrului dinamic al puterilor într-o NOUĂ VIZIUNE CONSTITUŢIONALĂ, care să consfinţească controlul suveran al cetăţenilor asupra reprezentanţilor săi aleşi sau numiţi.

7.Realizarea Puterii Armate a Națiunii

Având în vedere și luând act de marile provocări la adresa securităţii României este necesar să se realizeze rațional Puterea Armată a Naţiunii, putere credibilă prin structurile sale proprii şi descurajantă prin poziţia sa deplin competitivă în Sistemul Euroatlantic de Securitate Integrată.

8.Consolidarea democratică a sistemului politic

Unul dntre garanții refondarii statului și societății românești îl va reprezenta consolidarea conţinutului democratic al sistemului politic autohton. Aceasta devine precondiţia abordării etice în tot ceea ce se preconizează de PARTIDUL NEAMUL ROMÂNESC.

În esență, mediul democratic nou creat trebuie să excludă, prin conţinutul şi spiritul legilor, orice manifestare autocrată sau discreţionară din actul info-decizional, care poate afecta într-un fel sau altul demnitatea şi libertăţile cetăţeanului.

Sistemul electoral necesită schimbări majore, astfel că accesul la demnităţile din planurile politic, legislativ sau administrativ să se facă pe baza unor standarde de expertiză şi moralitate profesională, promovându-se astfel principiile meritocratice individuale aplicabile corpului social.

Separarea administraţiei tehnice de mecanismele politice apreciem a fi drept condiţia obligatorie pentru eliminarea subminării expertizei managementului public sau dirijării preferenţiale a resurselor economice în folosul grupărilor oligarhice de orice natură.

În acest sens dorim să punem bazele conceptuale şi lucrative ale democraţiei participative interveniente că formă nouă de reprezentare a naţiunii în parlament, în care comunităţile administrative locale să se poată manifestă  direct, într-o cât mai înaltă cunoștință de cauză și în deplinătatea potenţelor sale creatoare.  

Pentru aceasta PARTIDUL NEAMUL ROMÂNESC va milita prin pârghii constituţionale adecvate și avute la dispoziţie, pentru introducerea votului semidirect şi a candidaturii personale prin asumarea de mandat, excluzând votul de listă. Totodată va acţiona pentru impunerea mandatului de reprezentare şi introducerea mecanismului revocabilităţii, că mecanisme  de control al comunităţii asupra reprezentanţilor săi aleşi sau desemnaţi.

Am avut în vedere și am luat în considerare experienţele negative ale autorităţii administrative bicefale, care s-au manifestat antagonic în funcționarea și colaborarea  instituţilor fundamentale ale statului.

9.Nou proiect constituțional

În consecință  PARTIDUL NEAMUL ROMÂNESC militează acum pentru implementarea unui nou proiect constituţional, care să producă atât o reală stare de echilibru, cât şi o proporţie dinamică a puterilor, în condiţiile separării lor reale în stat.

În acest sens PARTIDUL NEAMUL ROMÂNESC propune societăţii româneşti Modelul Constituţional „A treia Republică – România  XXI”, ca soluţie novatoare şi pragmatică în constituirea unei societăţi eliberată de reflexele unor instituţii expirate şi reportate de la o epocă la altă.

Este nevoie de crearea și promovarea unei noii culturi democratice obligatorie pentru toate instituţiile educaţionale şi formative ale statului, astfel încât să se genereze un mod nou de gândire societală, atitudine politică activă şi angajare civică permanentă.

10.Finalitate dezirabilă

Este de dorit că finalitatea politicii PARTIDUL NEAMUL ROMÂNESC în acest domeniu să fie exprimată în:

– reformarea profundă a mecanismelor de constituire a puterii naționale;

-schimbarea naturii și angajamentului național al clasei politice;

-redarea suveranităţii cetăţeanului asupra reprezentanţilor săi aleşi sau numiţi;

-manifestarea statului român că stat naţional-receptor și creator de civilizaţie europeană;

-întărirea puterii civile;

-refacerea solidarităţii şi coeziunii naţiunii în jurul valorilor sale fundamentale şi garantarea păcii sociale;

Pe baza acestor elemente ideatice afirmăm că PARTIDUL NEAMUL ROMÂNESC, reprezintă o formaţiune politică NAŢIONAL-CONSERVATOARE dar NOVATOARE, de sinteză modernă, care prin principiile şi opţiunile sale programatice îşi asumă responsabilitatea refondării societăţii româneşti, în deplină consonanţă cu spiritul şi valorile pozitive ale civilizaţiei europene, prin punerea în aplicare a tuturor strategiilor integratoare, precum şi a proiectelor, programelor şi soluţiilor sectoriale, indiferent de paternitatea şi specificul ideologic al acestora, care pot produce şi întreţine o nouă şi sănătoasă viaţă socială, morală şi civică, dar şi o viaţă prosperă, individuală şi naţională.

 Președinte: Ninel  PEIA,  Deputat Român (2012-2016)

 

 Prim-Vicepreședinte: Mircia CHELARU, General Prof. Dr.

 

 Vicepreședinte: Nicolae ROTARU, General Prof. Dr.

 

 Secretar General: Constantin ONIȘOR, General Prof. Dr.