Politica privind datele cu caracter personal

DREPTURI

Acces: Poți solicita informații legate de datele personale pe care le deținem despre tine, inclusiv informații legate de categoriile de date pe care le deținem, pentru ce sunt folosite acestea, durata prelucrării și cui sunt divulgate aceste date, dacă este cazul.

Rectificare: Ne poți solicita să corectăm sau să completăm informațiile pe care le prelucrăm despre tine, dacă acestea sunt eronate sau incomplete.

Restricționare: Poți obține din partea noastră restricționarea prelucrării datelor tale personale. Acest drept este aplicabil dacă: contești corectitudinea datelor personale, pentru perioada de care avem nevoie pentru a verifica corectitudinea; prelucrarea datelor se dovedește a fi nelegală și soliciți restricționarea prelucrării în locul ștergerii datelor tale personale; nu mai avem nevoie de datele tale personale dar le soliciți pentru stabilirea, exercitarea sau apărarea pretențiilor legale; sau ai obiecții legate de prelucrare în timp ce noi verificăm dacă motivele noastre întemeiate prevalează.

Ștergere: Ai dreptul de a ne solicita să ștergem datele prelucrate despre tine dacă:

  • datele personale nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate;
  • te opui prelucrării din motive legate de situația ta particulara;
  • datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;
  • datele personale trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale care ne revine.

Te rugăm să ai în vedere faptul că dreptul la ștergere nu este aplicabil dacă datele ne sunt necesare:

  • pentru exercitarea dreptului la liberă exprimare și la informare;
  • pentru a ne conforma unei obligații legale pe care o avem;
  • în scopuri de arhivare în interes public, științific sau pentru studii istorice sau în scopuri statistice; sau
  • pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță.

Opoziție: Poți obiecta la prelucrarea datelor tale în orice moment din motive legate de situația ta particulară, cu condiția ca prelucrarea să se bazeze pe interesele noastre legitime sau pe cele ale unui terț. În acest caz nu vom mai prelucra datele tale personale, cu excepția cazului în care (i) putem dovedi motive legitime și imperioase care justifică prelucrarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților tale sau (ii) sau în cazul în care scopul este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță.

Ai dreptul să depui o plângere cu privire la modul cum îți prelucrăm datele.

În cazul în care ai o nemulțumire, te rugăm să ne contactezi mai întâi pe noi, pentru a încerca să remediem situația. Dacă nu reușim, te poți adresa Autorității Naționale pentru Supravegherea Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, prin procedura descrisă pe website-ul lor: http://dataprotection.ro/?page=Plangeri_RGPD&lang=ro.

Timp de răspuns: Îți vom răspunde la cerere în termen de o lună de zile, perioadă care poate fi prelungită cu până la încă 2 luni, din motive specifice legate de drepturile tale sau de complexitatea cererii. În orice caz, dacă această perioadă este prelungită, te vom anunța în privința termenului de prelungire și a motivelor care au dus la această prelungire.5.8Imposibilitatea identificării: În anumite cazuri, chiar dacă ne-ai trimis o cerere, s-ar putea să nu te putem identifica pe baza informațiilor pe care ni le-ai furnizat sau din cauza celor pe care le-ai omis. În astfel de cazuri, nu putem da curs cererii în conformitate cu această secțiune, cu excepția cazului în care ne oferi informații suplimentare. Te vom informa și îți vom da posibilitatea de a ne oferi astfel de detalii suplimentare.

ro_RORomână